Mars voor het leven – persbericht

persbericht.pdf

16 april 2024

Op zondag 21 april roept de organisatie CLARA Life op tot mobilisatie in het hart van Brussel. Het doel van deze editie van de Mars voor het Leven is om het publiek bewust te maken van het belang van een cultuur van leven in België, gezien de alarmerende wetsvoorstellen die toegang tot abortus willen uitbreiden tot 18 weken, euthanasie voor mensen met dementie mogelijk willen maken, en euthanasie als optie overwegen om te besparen op de sociale zekerheid.

Wat is CLARA Life?

CLARA Life werd opgericht in 2020 en organiseert sensibilisatiecampagnes enhulpverleningmogelijkheden voor vrouwen in nood, gebaseerd op een consistenteantropologie die intrinsieke waardigheid toekent aan elk menselijk leven.

Respect voor ontluikend leven

CLARA Life herinnert eraan dat abortus dubbel inbreuk maakt op de menselijke waardigheid: eerst die van het kind, wiens recht op leven wordt ontnomen, vervolgens die van de moeder, voor wie abortus vaak minder een vrijheid is dan een plicht ingegeven door financiële onzekerheid, sociale staat of professionele verplichtingen. Zo blijkt: 60% van de vrouwen die aborteren in België zijn alleenstaand, 30% beschikt niet over een sociaal vangnet en 22% van de vrouwen meldt discriminatie op het werk gerelateerd aan hun zwangerschap.

Gezien de huidige debatten met oog op een verlenging van de abortustermijn tot 18 weken, het in te schrijven in de grondwet en het banaliseren als een gewone medische handeling – terwijl tegelijkertijd de verplichting wordt geschrapt om vrouwen te informeren over sociale steun en alternatieven voor abortus – benadrukt CLARA Life de kritieke noodzaak om de ondersteuning voor zwangere vrouwen te versterken. Deze maatregelen zouden niet alleen het aantal abortussen verhogen, maar banaliseren ook de beslissing die nochtans ernstige gevolgen kent. Het is cruciaal om de ondersteuning rond zwangere vrouwen te versterken, zodat geen enkele vrouw zich gedwongen voelt om voor abortus te kiezen bij gebrek aan ondersteuning of levensvatbare alternatieven.

Het recht om in ware waardigheid te sterven


In het licht van het stijgende aantal gevallen van euthanasie (3423 in 2023), wijst CLARA Life erop dat de overgrote meerderheid van de mensen die euthanasie aanvragen niet aangeven te willen sterven, maar gewoon niet te willen lijden. Helaas is het duidelijk dat euthanasie een alternatief wordt voor palliatieve zorg, die daardoor geleidelijk gemarginaliseerd dreigt te worden.

De voorstellen om euthanasie uit te breiden naar mensen met dementie en het voor te stellen als een manier om te besparen op de sociale zekerheid, baren ons diepe zorgen. Deze voorstellen illustreren het gevaarlijk hellend vlak, waarbij de geneeskunde afwijkt van haar roeping om te verzorgen en een uitzonderlijke ingreep verandert in een gebanaliseerde, zelfs economische oplossing. De legalisatie van euthanasie leidt nu tot voorstellen om het leven te beëindigen van mensen die wilsonbekwaam zijn, en de geneeskunde te reduceren tot een economisch beheersinstrument van levenseinde.


In deze verontrustende context bekrachtigt CLARA Life haar toewijding aan palliatieve zorg, en pleit voor een geneeskunde die de pijn verlicht en patiënten (en hun families) waardig begeleidt, in plaats van hun leven te verkorten. We roepen op tot een gezondheidsbeleid dat de toegang tot palliatieve zorg waardeert en uitbreidt, waarbij het lijden in plaats van de lijdende persoon wordt weggenomen. Hierbij respecteren we de fundamentele rechten op leven en menselijke waardigheid, en bevestigen we het principe dat wanneer men liefheeft, niet doodt.

Allen betrokken


De kwaliteit van een beschaving wordt gemeten aan het respect dat ze heeft voor haar meest kwetsbare leden. Daarom roept CLARA Life iedereen met een hart voor deze zaak op om deel te nemen aan de Mars voor het Leven, aanstaande zondag 21 april. We verzamelen om 14:00 uur op het Poelaertplein en komen daar na de mars, rond 16:00 uur, weer samen.


Voor CLARA Life
Wouter Suenens

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten.