Het Leven, een fundamenteel recht

U hebt zich in de eerste negen maanden van uw leven in de baarmoeder ontwikkeld

Hoewel u voor voedsel afhankelijk was van uw moeder, was u een absoluut uniek individu, verschillend van alle anderen en sinds uw conceptie. Uw geslacht, de kleur van uw haar en van uw ogen werden vanaf de eerste seconden van uw bestaan ​​bepaaldu…

Wetenschappelijk staat het buiten kijf dat uw leven vanaf dat moment is begonnen!

Iedereen heeft recht op respect voor zijn leven.

Het menselijk leven kan niet worden gedecreteerd, ze wordt geconstateerd. Het is nu door de wetenschap bewezen dat er vanaf de eerste momenten van conceptie een nieuwe individuele mens bestaat dat absoluut origineel is. Tijdens zijn ontwikkeling doorloopt het de stadia van embryo, foetus en uiteindelijk baby, in perfecte continuïteit.

Het doden kan nooit als een medische dienst worden beschouwd !

De pijn van abortus

Abortus heeft dramatische gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van vrouwen.
Er zijn veel getuigenissen over dit onderwerp :

De abortus heeft niet alleen mijn dochter vermoord. Maar het heeft ook een deel van mij vermoord. Voordat de naald door mijn buik ging, had ik een zeker gevoel van eigenwaarde. Maar toen het kind dat ik plotseling in de steek had gelaten in mij begon te vechten voor haar leven, begon ik mezelf te haten.

Getuigenis van een moeder verzameld op een forum ... ​

De oorzaak: pijnlijke methoden van ivg ?

Afzuiging

Na 7 weken zwangerschap gebruikt de dokter een canule die hij binnenbrengt in de uterus. Hij gaat vervolgens de embryo of foetus opzuigen.

« Verbrijzeling »

Om abortus via “verbrijzeling” uit te voeren, wordt de baarmoederhals gedilateerd. De dokter haalt vervolgens het embryo in stukken (benen, armen, thorax, hoofdje (dat verplet werd om door de baarmoederhals te kunnen laten gaan)

Pil RU486

De Morning after pil veroorzaakt ook abortussen. Deze pil wordt meer en meer voorgeschreven aan vrouwen die voor 7 weken zwangerschap abortus willen plegen.

In België ?

Wat zegt de wet ons?

De Belgische wet van 1990 op de vrijwillige onderbreking van de zwangerschap staat abortus zonder medische reden toe tot 12 weken zwangerschap. Na deze periode en tot op het moment van de bevalling is abortus toegestaan "indien het voortduren van de zwangerschap de gezondheid van de vrouw ernstig in gevaar zou brengen of wanneer vaststaat dat het ongeboren kind zal lijden aan een bijzonder ernstige aandoening die op het moment van de diagnose als ongeneeslijk wordt beschouwd". Dit wordt over het algemeen een "medische zwangerschapsafbreking" genoemd.

Volgens de wet van 15 oktober 2018 die de wet van 1990 wijzigt :

Tussen de eerste geplande raadpleging en de dag van de abortus moet een bedenktijd van 6 dagen in acht worden genomen. Deze termijn
kan niet worden verkort, tenzij er voor de vrouw een dringende medische reden is om de zwangerschapsafbreking te vervroegen.

Geschiedenis van abortus in België

3 april 1990:

Adoptie van de wet Lallemand-
Michielsens die abortus onder sommige voorwaarden straffeloos stelt.

Sinds 2016:

Invoering van verschillende wetsvoorstellen om de wettelijke termijn voor een abortus te verlengen tot na 12 weken zwangerschap

15 oktober 2018:

Wet tot regeling van de vrijwillige onderbreking van de zwangerschap

Juillet 2019 :

Publicatie van een open door een collectief
van gynaecologen en andere professionele gezondheidsmensen over
hun zorgen over over de
mogelijke verlenging van
abortus zonder mediale
redenen na 3 maanden
zwangerschap.

Abortuscijfers in België

In 2017 was er, gezien het aantal geboorten in België, gemiddeld 1 abortus op elke 7 geboorten. In België schommelt het aantal abortussen per jaar sinds 2005 tussen 17.000 en 19.600, met een licht dalende trend in de afgelopen jaren. Ook is te zien dat de kloof tussen het aantal verzoeken en het aantal feitelijke abortussen kleiner wordt.

Redenen voor abortus

Samenvattend kan uit deze grafiek worden geconcludeerd dat het ontbreken van een kinderwens nog steeds in iets meer dan een kwart van de gevallen de belangrijkste reden is, gevolgd door economische redenen of het isolement van de moeder.

BRON: PARLEMENTAIRE RAPPORTEN VAN DE NATIONALE
EVALUATIECOMMISSIE ZWANGERSCHAPSAFBREKING, 2006 TOT 2019.

BRON: VERSLAGEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE EVALUATIE VAN DE
VRIJWILLIGE ZWANGERSCHAPSAFBREKING –
© INSTITUT EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE

BRON: KAMERRAPPORTEN VAN DE LANDELIJKE EVALUATIECOMMISSIE
ZWANGERSCHAPSAFBREKING, 2016-2017 EN 2018-2019

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten.