STOP! Sta even stil!

Beste mens,

STOP! Sta even stil!

« Wetenschap kan veel gevaren veroorzaken, maar die gevaren moeten worden bestreden, niet met minder wetenschap, maar met meer wetenschap, een wetenschap die haar eigen ethiek kan creëren. » Jean d’Ormesson

Wat je ook denkt te weten over bio-ethiek, het is in je eigen belang om even tijd te nemen om over deze vragen na te denken. Kent je de huidige bio-ethische omstandigheden in je land? Heb je enig idee welke gevolgen die kunnen hebben?

Dit zijn vragen die iedereen zichzelf zou moeten stellen. Maar doe je dit wel? Weinig mensen lijken zich hier druk over te maken. Vreemd genoeg leven we in een tijd waar veel ouders wel zorg dragen voor de toekomst van hun kinderen; daardoor is bijvoorbeeld ecologie een belangrijk thema geworden. Het is belangrijk om bewust te zijn van de impact die ons leven heeft op toekomstige generaties. We moeten dit bewustzijn opbouwen, anders bestaat er een groot risico om weg te zinken in een cultuur die haar kinderen verwaarloost, een samenleving die alleen voor zichzelf leeft, volledig losgekoppeld van zowel haar verleden als van haar toekomst…

« Is het normaal dat ik de enige Belgische burger ben die verplicht is tegen zijn geweten te handelen in zulke belangrijke materie? Geldt de gewetensvrijheid voor iedereen behalve de KONING?1 » Koning Boudewijn

Kunnen we gewetensvrijheid hebben zonder het bezit en de ontwikkeling van ons geweten? Kunnen wij Belgen dit recht negeren waar onze Koning zo bitter voor streed?

Hier volgt nieuws over veranderingen die deze zomer plaatsvonden in verband met bio-ethiek in België en haar buurlanden.

  1. Op 4 en 5 september vond het salon “verlangen naar een kind”2 in Parijs plaats. Dit salon was bedoeld “voor al diegenen die steun zoeken in hun project om ouders te worden en meer willen weten over ouderschap en vruchtbaarheid.” Een nieuwe editie staat al gepland voor september 2022.

Naar eigen zeggen is het programma niet commercieel en willen ze geen medische consulten uitvoeren. Hoe zit dat dan met het aangeboden programma? Hieronder een korte definitie, volgens het instituut voor de Nederlandse taal, van:

« Reclame »

= De georganiseerde aanwending van de onder omschreven middelen, de activiteit om de publieke opinie of de kooplust in een voor den organisator voordelige richting te leiden.

Vreemd genoeg is deze definitie heel toepasselijk op hun programma3. Ik nodig jullie uit om dit zelf na te gaan, het programma is een lange reeks conferenties die geassisteerde reproductie en IVF promoten. Deze praktijken brengen immers genoeg geld op voor deze ‘dokters’ om zo’n inspanning te verantwoorden. Ook bieden ze verschillende ondersteuningsprogramma’s aan, met getuigenissen die elkaar onderling tegenspreken4. We zien bovendien enkele ernstige video’s die die dag werden opgenomen en de wenkbrauwen doen fronsen…5 Tenslotte lijkt de tekst duidelijk eugenetisch: “Deze technieken (embryoscoop +, dpi, genetische matching) maken het mogelijk om de selectie van embryo’s van betere kwaliteit te optimaliseren”. We zien hier dat sommige embryo’s als ‘gebrekkig’ of als ‘overschot’ gezien worden en uiteraard worden behandeld als vulgair afval, dat wordt gerecycled of weggegooid.

  1. De Franse organisatie Alliance Vita6 verklaart in haar rapport over 2019-2021 dat ze drie bio-ethische trends in Frankrijk heeft opgemerkt die alarmerend zijn.

– Het opgeven van het criterium van medische onvruchtbaarheid om geassisteerde voortplanting toe te passen.

– Het menselijke embryo verliest zijn laatste beschermingen.

– De mens is voorwerp van steeds meer eugenetische praktijken.

  1. De Verenigde Naties vraagt Frankrijk om haar beleid ten opzichte van mensen met het syndroom van Down en autisme te herzien. Op basis van de wet over gelijke rechten en kansen, participatie en burgerschap van personen met een handicap (loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées), raadt de VN haar aan de “bestaande wetgeving en beleid te herzien” en maatregelen en strategieën in te voeren om deze personen te beschermen7. De experts richten zich vooral op praktijken zoals gedwongen sterilisatie, ongeoorloofde medische interventie op intersekse personen, gedwongen abortus, evenals isolatiepraktijken in bepaalde instellingen, gedwongen medicatie, ‘intensieve behandeling’ (waarvan elektroconvulsietherapie), screening, discriminerende prenatale genetica, … Oef! Wat een strafblad!
  1. De Belgische regering, met Vooruit als vragende partij, wilt dit jaar een wettelijk kader rond het draagmoederschap8 vormen. In België is het niet verboden, maar ook niet gereguleerd. In contracten rond draagmoederschap wordt bepaald dat het kind fysiek en legaal moet worden afgestaan aan de wensouders. De draagmoeder wordt normaal beschouwd als de wettelijke moeder omdat een bevalling onder geheimhouding in België verboden is. In de huidige regeling moet de wensmoeder het kind dus adopteren als haar eigen kind. Bij mannen treedt de draagmoeder opzij voor de tweede vader en heeft het kind geen moeder meer, maar twee vaders9. Vooruit zou graag de begeleiding van het draagmoederschap analyseren, inclusief het gebruik van In Vitro Fertilisatie, gezien de draagmoeder het genetische “materiaal” niet mag leveren.
  1. In Nederland is de afgelopen jaren een wettelijk gunstig kader voor draagmoederschap ontstaan. Hierdoor kon op 5 augustus in Elsendorp het eerste kind uit draagmoederschap10 geboren worden. Het kind heeft twee adoptievaders (waarvan één de biologische vader is) een draagmoeder en een biologische moeder.
  1. Terwijl draagmoederschap en geassisteerde voortplanting een hoge vlucht nemen in Centraal-Europa, herinnert Steph Raeymakers, voorzitter van de Donorkinderenvereniging11, eraan dat donatie van geslachtscellen moet worden vermeden. Donorkinderen is een Nederlandse vereniging die probeert de identiteit op te sporen van de biologische ouders van kinderen die door kunstmatige inseminatie geboren zijn. Haar voorzitster herinnerde ons op 20 mei 202012 dat deze praktijken een kindermarkt creëren: het is nooit in het belang van het kind. Het kind zelf wordt gereduceerd tot een transactie, die bovendien naar eigen goeddunken kan worden gewijzigd. Ze merkte ook op dat als de overheid ART, IVF en draagmoederschap promoot, kinderen die willen geadopteerd worden de prijs zullen betalen. Zou dat niet ironisch zijn? Volwassenen zijn op zoek naar kinderen om hun gebrek aan liefde te vullen, dus bestellen ze een kind uit de “medische” industrie. We zijn dus niet op zoek naar een kind om te accepteren zoals het is. Integendeel, we kiezen hem op een eugenetische manier en beroven tegelijkertijd kinderen van een thuis. Niet langer zoeken we de liefde die we aan het kind geven en terug ontvangen, maar enkel uiterlijke perfectie (uiterlijk, bloedbanden, geslacht, enz.), volgens subjectieve criteria, die niet alleen de waarde van het embryo, maar van elk mens verminderen. Hebben we niet het recht om bemind te worden gewoon omdat we een mens zijn?

Laat ons alle voorgaande punten samen herlezen…

Rodrigue


Sources :

1 Citatie koning Boudewijn, bron: https://quotepark.com/fr/auteurs/baudouin-roi-des-belges/

2Vertaald van het Franse: « salon désir d’enfant ». Link van de website: https://www.desirdenfant.fr/ en van de video’s daar opgenomen en door La Manif pour Tous doorgegeven: https://youtu.be/A20v-5kV86g, https://www.youtube.com/watch?v=jGGDcgpHS2w en https://www.youtube.com/watch?v=88C8E21nzsI.

3 Programma van 4 september (vergelijkbaar met 5 september): https://www.desirdenfant.fr/samedi-4-septembre/ . Bovendien doen video’s door La Manif pour Tous opgenomen de wenkbrauwen fronsen… (link: zie punt 4).

4 Link van de getuigenis op hun website: https://www.desirdenfant.fr/conception-naturelle-pma/ . Het is een getuigenis over IVF maar het brengt het draagmoederschap in diskrediet; inderdaad doet Sandra er ons aan denken dat ‘het belangrijk is tijd voor uzelf te nemen, u met uw vrouwelijkheid connecteren en u aan uw embryo geconnecteerd voelen’: « Il est important de prendre du temps pour soi, de se connecter à sa féminité, et de se sentir connectée avec son embryon. »

5 Hier de video’s die de dag zelf door La Manif pour Tous opgenomen en doorgegeven werden: https://youtu.be/A20v-5kV86g en https://www.youtube.com/watch?v=jGGDcgpHS2w en https://www.youtube.com/watch?v=88C8E21nzsI.

6 Link van het rapport: https://www.alliancevita.org/bioethique/loi-bioethique-2019-2021-aspects-generaux/

7 Tekst van de reactie op de website van de VN: https://unric.org/fr/handicap-lonu-appelle-la-france-a-revoir-sa-legislation/

8 Bron : De Morgen : https://www.demorgen.be/politiek/vooruit-maakt-prioriteit-van-legalisering- draagmoederschap~bb3132d7/ en de Franse krant Libre Belgique : https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2021/09/23/vooruit-fait-une-priorite-de-la-legalisation-de-la-gestation-pour-autrui-7DATZSM7CVDGBKRGBCBUCV6L4I/

9 MIRKOVIC, « La maternité à l’épreuve de la PMA et de la GPA », Mater semper certa est ?, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 227.

10 EIB: Europees Instituut voor Bio-ethiek; draagmoederschap in Nederland: https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/debut-de-vie/gestation-pour-autrui/pays-bas-premiere-gpa-a-destination-d-un-couple-d-hommes-2037.html?backto=all

11 Website Donorkinderenvereniging: https://www.donorkinderen.com/

12 Reactiebrief van Steph Raeymakers over het draagmoederschap in Nederland: https://www.internetconsultatie.nl/kinddraagmoederschapenafstamming/reactie/1a2e8355-d25e-4fc4-934f-7080ad3f097c

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten.